Gra de gràcia es una botiga de productes ecològics, naturals i de proximitat a granel. Lliures d’envasos plàstics. Comptem amb una àmplia oferta de productes. La majoria amb   segell  bio i d´altres sense certificat però amb qualitats i propietats igual d´interessants.

Gra de Gràcia